Om Hasta Gård

Hasta Gård har framtida ambitioner… 

Hasta Gård är ett jordbruk i Hasta utanför Arboga. Det är en gård som gått i släkten i flera generationer. Stefan Schörling, som nu har äran att förvalta familjens skatt, har tagit ansvaret på stort allvar. Tillsammans med många kloka människor har han startat ett helt nytt koncept kring jordbruk och ekologisk odling. Ambitionerna för gården är att ha ett regenerativt jordbruk med ett nätverk av bönder i krokarna, för ett koncept som sträcker sig över ett område på ca 3000 hektar. De skapar tillsammans en lokal förädling av konsumentvaror och egenproducerad elenergi. De är även igång med att utveckla ett lönsamt system och varumärke för att kommande generationer ska kunna se möjligheter med både landsbygden och konceptet de skapar.